Dialogbaseret undervisning

PROJEKT: Museer og Kulturinstitutioner som rum for medborgerskab

Det moderne museum er skabt som en demokratisk dannelsesinstitution. Hvad betyder det, at være en demokratisk dannelses institution?

Gennem de sidste 5 år har 10 museer og kulturinstitutioner, heriblandt Designmuseum Danmark, arbejdet med netop dette spørgsmål i projektet omkring museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab. Der har været tilknyttet udenlandske gæsteforskere til projektet, blandt andet Olga Dysthe, professor i pædagogik, Bergen Universitet og George Hein, Professor eremitus i læring og museologi, ved Lesley University samt en række ”kritiske venner” fra universiteter, kulturinstitutioner og museer i Danmark.

Endvidere har ph.d. studiet ”Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab”, ved Lise Sattrup, været tilknyttet projektet og har haft projektets viden og resultater som omdrejningspunkt. Der har været sat fokus på hvad museer og institutioner kan tilbyde i forhold til udvikling af kulturelt medborgerskab. Med andre ord: Hvordan kan vi skabe inkluderende læreprocesser på museer og kulturinstitutioner?

Projektets visioner er, at museer og kulturinstitutioner skal:
• Spille en stærkere rolle som demokratiske dannelsesinstitutioner
• Styrke rum, læring og demokratisk dannelse
• Styrke sin formidling gennem et aktualiseret videns- og læringsbegreb
• Arbejde målrettet med at skabe relevans for en bredere gruppe borgere.

Kvalificeringen af institutionernes medborgerskabspotentiale sker gennem tværfaglige samarbejder. Projektets fokus er kompetence udvikling af institutionernes medarbejdere, med et særligt fokus på museumsunderviserne og gennem samarbejde med borgergrupper, herunder læreruddannelse, skoler og elever samt internationale forskere i pædagogik, museologi og socialvidenskab.

Projektets indsatsområder:
Alle deltagende museer og kulturinstitutioner vil gennem en række konkrete udstillinger/programmer og undervisning undersøge og styrke, hvordan der kan skabes rum for medborgerskab gennem aktiv deltagelse, flerstemmighed, selvrefleksion og ny udstillingspraksis.

Projektfase 1: Historik og ny bog
Projektet startede som et undervisningsprojekt, hvor otte undervisningsansvarlige undersøgte museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab. De otte undervisningsansvarlige udviklede undervisningsforløb, der var baseret på at skabe rum for elevernes deltagelse, flerstemmighed og selvrefleksion. Den norske professor i pædagogik Olga Dysthe var tilknyttet projektet og har sammen med undervisningsansvarlige Nana Berhardt og Line Esbjørn netop udgivet bogen: ”Dialogbaseret Undervisning – Kunstmuseet som Læringsrum”.


Bogen: "Dialogbaseret Undervisning – Kunstmuseet som Læringsrum”, 2012.

I denne bog viser forfatterne, hvordan erfarne museumsundervisere møder børn og unge, ved at udfordre dem til nysgerrigt og kreativt at udforske synspunkter og udvikle nye tanker og idéer. Herved knyttes museernes demokratiske dannelsesrum til elevernes egen verden, samtidig med at den flerstemmighed der ligger latent i alle klasser udnyttes og øger læringspotentialet. I bogen bekrives syv undervisningsforløb, der tager afsæt i begreberne aktiv deltagelse, flerstemmighed og selvrefleksion og knytter sig til elevernes egen verden samt diskussioner om f.eks. bæredygtighed, historie og identitet.

Projektfase 2: Læring, museologi og ny inkluderende udstillingspraksis
I denne projektfase ses der på sammenhængen mellem medborgerskab i form af kulturel inklusion, udstillingspraksis, interaktion og læring. De involverede museer arbejdede med, at skabe nye udstillingsformer der tilgodeså demokratisk dannelse, læring, aktiv deltagelse, flerstemmighed og selvrefleksion. George Hein, professor Eremitus ved Lesley Universitet har været projektets bærende gæsteforsker. Der har været sat fokus på, at de processer, der finder sted i museet omkring dets genstande og værker, får tilskrevet mening ud fra en specifik kontekst, samt at museet eksisterer i en historisk, politisk og social arena, der ikke kan behandles isoleret.

På Designmuseum Danmark viste man udstillingen Rokoko Mania, der var en hybrid udstillingscase i medborgerskabs-projektet. Udstillingen kombinerede samtidskunst, design, kunsthåndværk og nye læringsformer. Udstillingen viste forbløffende værker af den kontroversielle engelsk nigerianske kunstner Yinka Shonibare, der skulle kaste et nyt lys på museets rokoko samlinger, der er i international topklasse. Udstillingen blev bygget op ud fra temaerne fascination, magt og iscenesættelse.


Foto fra Yinka Shonibares film “Un Ballo in Maschera”, 2004. Filmen blev vist i udstillingen Rokoko Mania

Til udstillingen blev der lagt vægt på, at se på museets samling ud fra postkolonialistisk perspektiv. Fx blev museets Tranquebartæppe fra kolonien Tranquebar i Indien, iscenesat i udstillingen. Til udstillingen blev et ID-Lab (identitets laboratorium) udviklet, hvor begrebet identitet blev udforsket på en ny møde. ID-Lab var et anderledes udstillingsrum, med en scene og parykker, og det fremstod som et anderledes og nytænkende læringsrum med fokus på rollespil, hands-on og etablering af et aktivt legende scenisk undervisningsforløb, der henvendte sig til de normale målgrupper og som også række hånden ud mod sprogkursister.
En ny bog som dokumenterer og reflekterer over de cases, der var en del af projektet, er undervejs.

De 10 museer og kulturinstitutioner
Alle ti institutioner har samme overordnede projektmål og arbejder ud fra samme strategi, men da der er tale om meget forskellige institutioner og udfordringer, vil hver institution udvikle sin egen vej.

De involverede museer og kulturinstitutioner er:
ARKEN Museum for Moderne kunst, Statens Museum for Kunst, Designmuseum Danmark, J.F. Willumsen Museum, KØS, Københavns Museum, National Museet, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal, Musikken i Skoletjeneste i samarbejde med Det Kongelige Teater og Operaen.
Projektet ”Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab” er støtte af Kulturstyrelsen.

For yderligere information om kontakt med projektleder og ph.d.-studerende Lise Sattrup sattrup@ruc.dk

Skrevet af: Rikke Rosenberg, tidligere leder af undervisningsafdelingen på Designmuseum Danmark.

Sidst opdateret 15.09.2015


Design-museum-danmark Instagram Facebook YouTube Tripadvisor