Plakatsamling

Sikker Hansen cirkel kaffe
Sikker Hansen, Cirkel Kaffe for FDB

Søg i Plakatsamling

Plakatsamlingen afspejler den kunstneriske og kommercielle udvikling inden for plakatkunstens historie såvel i Danmark som i udlandet. Den rummer danske plakater fra forrige århundrede til nutiden. Kunstnerne er mange og emnerækken mangfoldig, f.eks. politiske og kommercielle plakater, udstillingsplakater, plakater for koncerter, film og teater samt turistfremstød.

Dertil kommer samlingen af sjældne udenlandske plakater af bl.a. Toulouse-Lautrec, Jules Chéret, Mucha, Cassandre, Picasso, Matisse, Chagall, russiske revolutionsplakater, samt polske og italienske politiske plakater fra fascismens tid, japanske og amerikanske kunstneriske plakater etc.

© Plakaterne er beskyttet af dansk og international ophavsretslovgivning. Vær opmærksom på at brug af værkerne f.eks. i form af eksemplarfremstilling, gengivelse af værkerne m.v. i visse tilfælde kræver rettighedshavernes tilladelse. Rettighedshaverne er ophavsmændene eller den/de, som har fået overdraget rettighederne til plakaterne helt eller delvist.

Forespørgsler og åbningstider
Forespørgsler rettes til Christine Rosenlund, cro @ designmuseum.dk eller tlf. 22 34 72 65. Besøg i samlingen kan finde sted tirsdage ved forudgående skriftlig eller mundtlig aftale.

Pigalle Toulouse Lautrec plakat
Henri de Toulouse-Lautrec, P. Sescau Photographe

Sidst opdateret 09.02.2016


Design-museum-danmark Instagram Facebook YouTube Tripadvisor