Ny låner

bibliotek læsesal

For at blive låner på BIBLIOTEKET må du læse og acceptere bibliotekets reglement

Vi er et offentligt tilgængeligt bibliotek og samlingerne kan benyttes gratis af alle. Enhver over 16 år, som kan fremvise danske identitetspapirer med CPR-nr. og dansk folkeregisteradresse med bopæl i Storkøbenhavn, kan blive oprettet som låner på biblioteket. Personer uden fast bopæl i Danmark, der kan legitimere sig, kan søge om særlig tilladelse.

Indmeldelse på BIBLIOTEKET
Du indmelder dig som låner på biblioteket ved at møde personligt op og henvende dig ved skranken på læsesalen. Husk at medbringe sygesikringsbevis, der også fungerer som lånerkort.

Når du er blevet oprettet som låner, kan du logge sig ind og bestille materialer i Kataloget.

Adresseændring
Ændring af adresse, mail-adresse og telefon-nummer skal straks meddeles BIBLIOTEKET. Skriv en mail til bib@designmuseum.dk med lånernummer (Cpr.nr.) og den nye adresse. Når adressen er ændret i vores register sendes en bekræftelse. Det er også muligt selv at ændre adressen via Kataloget. Her er det også muligt at ændre den personlige PIN-kode.

Sidst opdateret 11.12.2015


Design-museum-danmark Instagram Facebook YouTube Tripadvisor